Gramatica
Verbi irregulari

*verbes irréguliers.

Corre
courir
Vene
venir
Pone
poser
Tirà
tirer
Corgu Vengu Pongu Tirgu
Corri Veni Poni Tiri
Corre Vene Pone Tira
Currimu Venimu Punimu Tiremu
Currite Venite Punite Tirate
Correnu venenu ponenu Tiranu