Gramatica
Agettivi pusessivi

*Adjectifs possessifs

Masc. sing. Masc.plur.
U mo I mo
U to I to
U so I so
U nostru I nostri
U vostru I vostri
U so I so

 

Fem.sing. Fem.plur.
A mo E mo
A to E to
A so E so
A nostra E nostre
A vostra E vostre
A so E so