Gramatica
Custruzzione : « di quale hè ? »

Di quale hè stu giuvanottu ? Hè di a famiglia Tognetti.
Di quale hè? Hè di i Tognetti.
Di quale? Hè di i Tronchjuli
Di quale hè issa buccia? Hè di Petru.
Di quale hè issa casa? Hè di Vincenzu Mariotti.