Gramatica
Prunome indefinitu

*Pronom indéfini

Qualcosa

Traduzzione