Versione :

Ducumentu
Lingua / Arte - Cantu e musica : Benito Merlino - Angelica

ANGELICA

«Cumincia lu teatru dilli pupi
cu Carlumagnu e li sô Paladini
Rinaldu Orlandu Astolfo ed Oliveru
fannu trimari latri ed assassini.

E poi c'è lei Angelica la rosa
come la luna brilla e si riposa
Epoi c'è lei Angelica la rosa
come la spina punge e si riposa...

In India sinni vannu nBarbaria
vannu a cummattiri contr'a li mori
e Sacripanti re di Circassia
li cavaleri cu lu gigghiu d'oru.

E poi c'è lei...
Furtuna fusti tu furtuna ngrata
ca ti pigghiasti puni la me vita
luntanu d'idda vivir'un zi poti
ma cu mi poti chiudir'a ferita»