À nome di u ventu

(Parlata gallurese)

Cù forza di mare
mi ti pesi
cum'è alga marina
strappendu mi radici
digià da troppu
tempu liate à inutile clemenze.
Più luntanu, sempre più luntanu.
in viaghju, onda per onda,
à altri paradisi di batticce,
mandataghju à nome di u ventu
sempre prontu à tornà à parte,
fermu solu una stonda
ch'elle a possinu fà
à tornà verde e radiche è e fronde.