Dieci liriche

Pagine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Palori

Certi palori sunnu duri
duri chiù di autri
a ncrucchittari.

Ntantu mi scòncicanu
mi cunnucinu manu manuzza
m’ammustranu mari
e munti
e universi trascinnenti
e poi
addimuranu
s’annacanu tutti e scialanu
si siddianu e l’aju a prijari.
E quannu nfini
comu iddi vonnu
n’attrappu un paru ...
s’ammùscianu di bottu
li curtigghiari
comu ddi veli
abbuturati di bunazza.

Unni è lu truccu allura
mi dumannu
e comu ponnu
e a cui fannu scantari
cristalli raciuppati nna li stiddi
minni amurusi di matri
ciarameddi
trazzeri addumati di libirtà
tozzi di paci
virità:
palori.

Libirtà

N’aju ntisu tanti
palori
nna mill’anni
e tutti l’aju ripitutu
vaviati di comu
e quannu
e pirchì.

Ora
mi ni mparai una
scinnuta di la luna
chi m’avi a ristari
chi mi vogghiu teniri
sulu pi mia
l’ultima:

L i b i r t à.

Austu

Granatu

di stiddi

chi spacca

e cadi

stanotti.

Sacrilegiu

Era giratu addabbanna
lu mari
stamatina
a ‘nnacari forsi
lu scarsu sonnu
di la staciuni sutta.

E sulu accussì, ju
nta un vidi e svidi
ci potti asciumiari
na pennula di curaddu
pi daritilla a tia.

Ma nun fici ‘n-tempu a fujiriminni
chi lu guardianu assummau baccariatu
ferru e focu sputannu e ...

“ Sacrilegiu! ”

Eccrissi
Lu suli

ncimau

nna lu celu di Austu

l’ultimu buttuni

niuru, di refi.

Nun mi n’addugnu

Dicinu chi è nvernu

e parranu di guerra

e cuntanu di sulitutini

e ... di chiù di un misi.

E comu mai ju nun mi n’addugnu?

La duminica poi

Vogghiu dormiri
abbrazzatu cu tia
ntra linzoli d’anemuli e pionichi
di lunniri a vennari
e sabatu macari.

E la duminica poi
- la cafittera frisca l’avimmaria -
cuntimplariti di longu
e sunnari.

Festa

La me festa
azzicca ràdichi
a li rini di la terra
e artigghi
a li zinefi di lu celu.

Nenti bannetti, pregu
né fotografii
o cassati.

Na canzuna chiuttostu
na bannera
un sonnu
pi cuntinuari
ancora
a cridiri.

Quannu ti parru ...

Tu nun ascuti

pirchì nun m’accordi lu tempu
nun dicu di ncrucchittari na frasi
o di ncucciari dui palori
ma di grapiri la vucca macari
chi ti l’aggarri arrè
comu si, pi la to spirtizza
o cui lu sapi quali autra virtù
ci smurfiasti già ogni filu e signu
di zoccu ju avia ancora in menti
di spiccicari e nun potti, pirchì

tu nun ascuti a nuddu

ti piaci la to zurra vuci
sciali cu l’ecu di li toi bavorni
ti preji si supra un pinzeri to
ripitutu però di mia paraggiu
ti cuntrapigghi
ti fai appellu e cassazioni
avvocatu judici e testimoniu
pirchì, ora ci voli

tu nun ascuti a nuddu fora-tia
e mancu sparti, forsi.

Successi

Un jornu
russu sulu nna lu me calannariu

un ancilu
paratu ad arti a l’amu di li stiddi

m’addiccò
fu na vota e pi sempri, a li soi ali.

Successi.

E siddu nun fu spassu

preju
ogni novu mercuri
pi ssu miraculu

e aspettu.

Zoccu autru pozzu fari?

Pagine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10