Grammar
Concordance des temps

S’è fussi eiu, o Ghjuvan Pà, ùn diceria tantu contru à e donne.
S’o pudissi cullà ancu eiu, canteria una bella canzona.
S’è noi vulissimu, puderiamu impaghjellà ancu noi.
S’ellu avissi più imaginazione u si feria ancu ellu un chjama è rispondi.