Versione :

Pregària infinita

Sota la teva follia infinita

el meu riu d’abelles.
Sota la teva llengua resseca
el meu bolquer de silenci.
Sota la teva església buida
el meu minaret de luxúria.
Sota la teva turbamulta encesa
el meu canelobre d’or.
Sota la teva mort enzelada
el meu llapis de colors.
Sota la teva taula de misèria
el meu ullal d’ivori.

Sobre la teva anemone inmortal
el meu amor bituminós…Vol de cendres, Edicions 62/Empúries, Barcelona, 1996.
In Volu de cennari, Albiana, 2004.
In Raison de hasard, Noroît/fédérop, 2010.