Versione :

Una strappatura a gentilezza

Traduzzione da

Una strappatura a gentilezza
Per a quale l’iniziu leva
L’immensità di u cascà da ch’ellu affacchi
Nanzu à u sente u cuntà l’imbalsamà
Serà astrazzione nuda in Cristu
Chì dinù l’emuzione grida
Sott’à a furia è a vergogna di u siscu
U spaziu inesperatu a pista a pista
Senza retta in mè cum’è tù mi trapassi
Induve listesse parolle sò vive
A vicinanza chì circulava
Quandu a pietà seguita in solcu
Parte ghjimbata ver’di i diserti
Nisunu spannamentu ùn ammanta
Di colpu accecatu na staffilata
U spasimu da a cunfessione illuminatu
Chì u nome ùn abbandona i to petti.