Versione :

Illejla, Jekk Trid ...

Illejla ninúlu fejn il-baħar, jekk trid,
u ngħoddu l-kwiekeb.

Illejla,
jekk il-fwieħa tal-baħar issakkarna,
nitilgħu max-xefaq
u noqogħdu nixxiegħlu mal-mewġ.

Jekk il-qamar jinkixef biúúejjed,
nistgħu nilagħbu bil-kuluri f'wiċċ l-ilma,
u niġbruhom wieħed wieħed,
u nlaħalħuhom,
u nerġgħu nitilquhom f'salt.

Jekk ma jkunx sar il-ħin,
u x-xemx ma tkunx tielgħa faċċata,
tista' tmidd rasek fuqi, jekk trid,
u núommok f'idejja,
u xagħrek inxarrbu fuq sidri,
u nbandlek fuq l-ilma,
jekk trid.