Enamorats

No es donat saber quin vent se'ls llevi
aquells fantasmes enganxats de mans
que volen sense saber-lo
sobre nùvols pintats de quimeres
com els somnis de la infància,
i no són colomes altes en el cel
sino rialles d'espumes d'onades
amb ales de desig alenant
passen damunt la terra somniadors
il.lusionats de viure ofegant-se
enmig d'un mar ardent de caricies.