Grammar
Verbu AVÈ: Participiu passatu

                                                                                                                                           

English
2
2