Versione :

Aħna Li Nċafċfu Saqajna

Il-mewt taħsilna wieħed wieħed,
u mbagħad titlaqn' għal rasna.
U aħna li nċafċfu saqajna fiha mix-xatt,
inbaxxu rasna.
Iúda meta jegħreq xi ħadd quddiemna
induru biex ngħoddu kemm fadal
madwarna.

Il-mewt folla kbira wisq għall-knisja tagħna,
u n-nies tfur fuq l-għetiebi u z-zuntier
u t-toroq ta' madwarha.
Il-mewt taħslilna wiċċna biex narawha
toqtor fina.
Imbagħad titlaqna.