A RIVISTA CURS

Benvolguts amics i col•legues,

El “Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears” (GRESIB) publica anualment des de 2007 la revista digital CURS ( http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/index.html ), l’objectiu principal de la qual era inicialment divulgar treballs de recerca sociolingüística (en el sentit més ample del concepte) dels alumnes de la UIB, treballs que, fins i tot essent d’abast limitat, fossin prou ben fets i interessants per a merèixer l’oportunitat de ser coneguts pels investigadors en general. A més a més, però, de treballs d’alumnes, CURS també ha publicat treballs dels professors que en tenim cura.

Fins al 2013 hem pogut omplir cada número anual amb treballs de procedència majoritària de les Illes, però la dificultat a mantenir la periodicitat anual amb aportacions d’aquesta procedència ens aconsella difondre-la al màxim per tota l’àrea catalanoparlant (sabem, tanmateix, que molts de vosaltres ja la coneixeu) i també a fora, i demanar-vos, a tots els qui treballau en aquest àmbit (conflicte lingüístic, diversitat lingüística, multilingüisme, interferència lingüística, variació lingüística...), que hi col•laboreu, bé sigui enviant-nos treballs vostres bé sigui enviant-nos treballs d’alumnes, o de persones o grups externs a la universitat (si fos el cas), que cregueu que tenen la qualitat necessària per a ser publicats. Sabem tots que no sempre és fàcil publicar recerques fetes sobre temes sociolingüístics, sobretot si els autors són joves i encara poc coneguts, i per això creim que val la pena oferir, i aprofitar, aquesta oportunitat. Els treballs poden ser també ressenyes de publicacions que cregueu mereixedores de ser criticades (en sentit positiu i negatiu, naturalment). Quant a la llengua, poden ser escrits en qualsevol llengua; si no són en català, però, us agrairem que vagin precedits d’un resum en aquesta llengua.

Per a qualsevol informació, o per a enviar-nos els treballs per a publicar, em podeu escriure a mi o bé fer-ho a qualcun dels altres membres del GRESIB: Joan Melià (joanmeliagari@gmail.com), Gabriel Bibiloni (bibiloni@gmail.com) i Joan-Antoni Mesquida (j.mesquida@uib.cat).

Esperam que aprofiteu la nostra invitació i ens envieu o bé treballs vostres o bé treballs d’alumnes o altres persones que cregueu importants per a ser publicats.

Cordialment,

Jaume Corbera Pou
Dept. de Filologia Catalana i Lingüística General
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa, km 7,5
E-07122 Palma
MALLORCA