Versione :

U murmuru biondu

U murmuru biondu
Di lume chì fragna ;
U mughju prufondu
Di a notte pagna,
Vocu in la muntagna...

Voce in lu ciicondu
Pastore cuccagna !
Eiu li rispondu
Li risponde l'agna,
Vocu in la muntagna...

Da sopr'à Rutondu
Ci spunta l'altagna,
In un ballu tondu
U ventu si lagna,
Vocu in la muntagna...

Pozzu senza fondu
A mente ci bagna,
L'anima ci affondu
Vocu in la muntagna !