C'è...

C’è  . . .

 

 C’è tanfu di morti e scrusciu di guerra.

 

C’è in giru arrè pi st’Europa lasca

crozzi abbirmati cu li manu a l’aria.

 

C’è surci di cunnuttu assimpicati

chi abbentanu, ogni notti di cristallu

li picca l’esuli l’emarginati.

 

C’è forbici ammulati di straforu

chi tagghianu di nettu niuru e biancu

lu sud lu nord lu pregiu lu difettu.

 

C’è vucchi allattariati di murvusi

chi masticanu vavi di sintenzi

cu ciati amari chiù di trizzi d’agghia.

 

C’è svastichi c’è fasci c’è banneri

chi approntanu li furni a camiatura

cu faiddi di libra e di pinzeri.

 

C’è culi ariani beddi e prufumati

chi strunzianu fora di li cessi.

 

C’è di quartiarisi; c’è di ncugnari.

 

C’è catervi di cazzi di scardari

- droga travagghiu paci libirtà

giustizia malatia puvirtà ...

 

e c’è na razza sula: chidda umana.

 

 _______________________________

 

versione  italiana  di

Flora  Restivo  Cugurullo

 

 

C’è  . . .

 

 

C’è lezzo di morte e brontolio di guerra.

 

C’è ancora in quest’Europa lacerata

scheletriche braccia

le falangi contorte alzate al cielo,

le orbite ridotte vermicaio.

 

C’è topi di fogna assatanati

che azzannano

in notti di cristallo rosso-sangue

i deboli, i reietti, i senza-voce.

 

C’è subdole forbici affilate

che separano senza pietà

il bianco e il nero, il sud e il nord

chi ha diritto di vivere e chi può morire.

 

C’è bocche ributtanti

che vomitano sentenze dal fiato greve

più di spicchi d’aglio.

 

C’è svastiche c’è fasci c’è bandiere:

divampano i forni assassini

e ottuse lingue di fuoco

divorano sapere e civiltà.

 

C’è culi ariani lisci e profumati

che stanno facendo del mondo una latrina.

 

C’è da stare alla larga;

c’è da tenerci stretti e far barricate.

 

C’è cataste di rogne da grattare

- droga, lavoro, pace, libertà

giustizia, malattia, povertà ...