Versione :
Francese

A FUNZIONE DI L'ATTORE - 4

Ne venenu unepoche di strade ch’ellu insegna, senza dugmatisimu, pè à chì vole fà l’attore.