== A MORTE DI 'SSA REGINA . == ** THE DEATH OF THIS QUEEN . **

==  A  MORTE  DI  'SSA  REGINA . ==               **  THE  DEATH  OF  THIS  QUEEN . ** 

.1.                                                .          .1.
O ! chi ghjornu cunsacratu                    Oh what an honoured day 
Cu 'ssa morte di a REGINA                   With the death of Queen ELISABETH
ELISABETTA tant' amata                       So much loved
Quantunque ind' u Mondu sanu             All over the world
Chi avà pur' a so' famiglia                      And now her family
Pe' fà l' esequie si n' appiglia  .              Must organize a state funeral  .
          .2.                                                           .2.              
Sentendune lu so' murtoriu                    Hearing the death announcement
Nimu prestu nun l' aspettava                  Nobody was expecting that
Chi ghjornu nenzu cummandava            Because the day before 
Pe' fà 'ssu novu direttoriu                       She had given the order
A morte quess' a l' ispensata                 To form a new government
Ci vene nemmancu chjamata  .              Death comes suddenly without appeal  .
          .3.                                                            .3.
D' ogni logu incu sumiglia                        From everywhere also
Quantu seranu cu 'ssu rispettu       How many people would show their respect
Dicchjarendune bè l' affettu                      Expressing their deep affection
Francu po' senza parapiglia                     Frankly and with showing no fuss
Per l' onore di 'ssa REGINA                     For the honour of the QUEEN
Degna si d' in bassu a cima  .                  With great dignity all over the place  .
          .4.                                                             .4.
Cume li mei cu 'ssu dolu                           Like a relative during this mourning
Eju stessu francatimente                           Myself with frankness 
Incu pensate bell' attente                          And very careful thougths
Oghje probiu sippuru solu                         Now staying all alone
In SANTA VERGINE MARIA                     On SAINT VIRGIN MARY' s day
Nun stò fermu manc' una cria  .                Never I have a need to rest  .
          .5.                                                              .5.
Per voi ALTESSA REALE                         For HIS ROYAL HIGHNESS
Chi site 'ssu RE numinatu                         Being the designed KING
Cun tutt' a famiglia di latu                          With the entire family to follow
Vi preg' una vita pe' vale                           I wish him a long life 
Po' eju di ceppu anzianu                           And myself of the old race
Sò rispettosu e luntanu  .                          Respectfully I remain far away  .
          .6.                                                              .6
E miò pärte per di 'ssu dolu                      My condolences for the bereavment
In sti loghi tantu sacrate                            In our country we are very religious
Avà chi sò addirizzate                               And today just prepared
Vi le porghju cum' eju vogliu                     I can send these
Bè sinceru cusi chi pensu                         Sincerely while I have many memories
Ch' o ne campu per un mumentu  .           About my personal destiny  .  

                    James STUART