RIACQUISTU (4)

eju sippuru chi mi sfugu cu sta Lingua Corsa dipoi ch'o sô natu , senza nisunu = riacquistu = mantengu per di siguru a vera Lingua Corsa di quelli di prima nu i nostri paesi .

Eccuci perciondi ciô ch'o digu , cu tante salute , James

 

 

== 'SSU RIACQUISTU. ==

             ......................

   .1.                                .4.

Unn'è micca 'ssu riacquistu        Cu 'ssu riacquistu di fattu

Chi franchera sta Lingua Corsa     Pratecanu 'ssi burlamondi

Magaru cum'ell'ha previstu         E per detti pur' a barattu

Per ch'ella ne fussi succorsa      Chjuchittendu nu 'ssi circondi

Cu 'ssu bon' gärbu di puristu      Stendune sempr' a l'aguattu

Si per casu incu 'ssa scorsa       O surtendu da 'ssi sprufondi

Senza l'embiu pur' antivistu       Inzirmatu mancu disfattu

Nun li mettera nund' in borsa      Più d'un corsu tra di l'intondi

Cu 'ssu stintu di si fascistu .    Nun l'acetta sempre d'un trattu .

   .2.                                .5.

'Ssu riacquistu in verita          Cu 'ssa stizza ne palesu

Ghjé probiu pe' parlà Talianu      'Ssu riacquistu chi ci face

Seguitendune 'ssa vulunta          Incu 'ssu fogu tant' accesu

Di qualchissia capivanu            Ma di 'ssi detti per un tace

Chi si n'appiglia per indittà      Chi tramez'a qualchi difesu

Cu 'ssu versu cusi furdanu         Per mazzabugliate cu stragge

Ni paisanu ni di cità              Unn'ha primura di l'offesu

Lasciendu 'ssu Corsu anzianu       Cu 'sse parulaccie capace

Pe' pudèssine di più vantà .       Parlendune senza difesu .

   .3.                                .6.

Cu l'indule tradimentosu           Mi n'appigliu eju pe' dîlla

'Ssu riacquistu d'unipoghi         Chi 'ssu riacquistu nun vale

S'ellu pare capaghjinosu           Ne pô quantunque scunfinîlla

Pe' tracorrene tanti loghi         Cum'ellu scumbatte avale

Li ci vale talentuosu              Sta Lingua Corsa chi più sguilla

D'ammattànne parechji foghi        Cu 'ssu versu di bernagale

Chi ogni corsu vertuosu            Quandu chi nisunu in villa

Sà sfugàssine cu più ghSTLS

joghi       O nu paese dice male

Cu manera po' acitosu .            Po' nun s'appronta pe' finîlla .

 

   ** JAMES STUART .   OP: 970.   AD: 2017. **